Ekonomická kondice měst se vyznačuje velmi nízkými hodnotami dluhu na jednoho obyvatele a dobrými údaji co se týče hodnoty majetku na obyvatele. Města v dobré ekonomické kondici mohou také vytvářet prostředky pro budoucí investice.

Teplice zvítězily se 76,87 indexními body. „Město Teplice v ukazatelích dluhové sazby a hodnotě dluhu na jednoho obyvatele vykázalo v průběhu posledních tří let nulové hodnoty, a to je naprosto jedinečný výsledek,“ uvedl Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

Uvážlivé hospodaření na prvním místě

„Výsledek ankety mě velmi potěšil. Už po roce 1989 jsme v Teplicích přijali princip, že základem obce je svobodný občan a úkolem radnice je starat se o to, aby ve městě bylo příjemné žít. Město nepodniká, služby jsou poskytovány soukromými firmami a veškeré investiční akce realizujeme z vlastních zdrojů,“ uvedl Jaroslav Kubera, primátor města Teplic.

Na druhém místě v žebříčku ekonomické kondice skončil Chomutov se 73,13 indexními body. „Osobně mě toto umístění Chomutova velice těší. Je to výsledek našeho uvážlivého hospodaření, hlídání každé koruny, ale také využívání dotací k investičnímu rozvoji města,“ reagovala na ocenění primátorka města Ivana Řápková.

Třetí Cheb se 73,08 indexními body se řadí mezi města s nejlepší majetkovou a rozpočtovou odpovědností.