"Nyní probíhají závěrečné kontroly a v pátek uskuteční další pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Euroatomu," uvedl mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Kontejner Castor začala elektrárna poprvé plnit na začátku září. Energetici nejprve ponořili prázdný kontejner do bazénu skladování paliva, který je vedle reaktoru. Do něj během několika dnů zavezli použité palivové soubory. Kontejner uzavřeli vnitřním víkem, vytáhli ho z bazénu, vysušili a uzavřeli vnějším víkem. Po kontrole ho mohli převézt do skladu použitého paliva.

Nový sklad pro použité palivo v areálu elektrárny Temelín stavěl ČEZ od loňského března. Stál zhruba 1,5 miliardy korun. Dosud se vyhořelé palivo ukládalo do bazénů vedle reaktoru. Při současné odstávce prvního bloku se Castor zaplnil částečně vyhořelým palivem právě z bazénu, nikoliv z reaktoru. Mezisklad bude fungovat rok ve zkušebním provozu.