Podobný krok členské státy dosud odmítaly. Nyní však Lewandowski podle listu Financial Times Deutschland soudí: „Mnohé země chtějí být nezatíženy. Tímto způsobem se otevírají dveře k úvaze o vlastních příjmech, na něž si nečiní nárok ministři financí.“

Za touto málo srozumitelnou větou se skrývá právě myšlenka eurodaně, jak ukazuje další výrok Lewandowského: „Kdyby měla EU víc vlastních příjmů, pak by mohly být omezeny převody z národních rozpočtů. Z několika hlavních měst včetně tak důležitých jako Berlín, slyším, že by rádi omezili své příspěvky.“

Mluvčí spolkové vlády ale v pondělí ujistil, že Německo evropskou daň nadále odmítá. Stejný názor má prý většina členských států Unie. Odmítavý postoj se podle něj nevztahuje jen na jednotlivé varianty takové daně, ale na eurodaň jako takovou. Lewandowski nepřímo naznačil, že daň pro EU by nemuseli platit všichni. Za ideální kandidáty pro ni totiž označil leteckou daň a daň z finančních transakcí. Tu první by platili cestující a firmy, využívající letecké dopravy. Ta druhá by dopadla hlavně na finanční sektor.

Kromě toho Lewandowski uvažuje i o vybírání daní z prodeje emisních povolení. Ten má prudce růst od roku 2013, kdy budou muset průmyslové podniky kupovat stále více povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů. Podle Němců však vlády už počítají s těmito penězi pro jiné účely. Komisařův mluvčí Patrizio Fiorilli potvrdil, že koncem září předloží Lewandowski sérii návrhů na daně, které by se vybíraly pro Unii.

Je nutný souhlas všech členů Unie

Budou mezi nimi i varianty, jež už nyní zmínil Lewandowski. „Je čas podívat se na alternativní zdroje příjmů pro rozpočet EU,“ řekl Fiorilli. Evropskou daň je ale možné zavést jen s jednomyslným souhlasem všech 27 členských států včetně Česka. K takové shodě se dosud nedospělo, přestože se zavedením eurodaní se počítá fakticky už od vzniku EHS, předchůdce dnešní EU.

V zakládající smlouvě o EHS se uvádí, že činnost seskupení by měla být „plně financována z vlastních prostředků“, což je krycí jméno pro eurodaně. Formulaci převzala i Lisabonská smlouva. Některé členské státy se však ze zásady staví proti daním vybíraným Unií. Soudí, že pak by se EU stále více podobala státu.

Unie je nyní plně závislá na finančních převodech z národních rozpočtů států. „V roce 1988 tvořily národní převody jen 11 procent rozpočtuu EU – pozn. red.), nyní však představují 78 procent našich příjmů,“ připomněl komisař.

Návrh k eurodaním předloží Evropská komise v rámci diskuse o dalekosáhlých reformách financování EU, která musí do roku 2013 připravit nový sedmiletý rozpočtový plán. Ten by měl pro léta 2014 – 2020 disponovat částkou 1,3 biliónu eur (asi 32,5 biliónu korun).