Koalice se také dohodla zahájit přípravu penzijní reformy a bude přitom vycházet ze závěrů Bezděkovy komise. Lídři se dále shodli, že rozpočtový schodek nesmí v příštím roce překročit 140 miliard korun.

Chystanou reformu výdajů i příjmů pocítí prakticky všechny domácnosti a firmy, přestože by se neměly snižovat odvody ze sociálního a zdravotního pojištění a zachovány mají zůstat i stropy na odvody sociálního pojištění.

Jestliže se koalici podaří prosadit snížení provozních nákladů ministerstev, dojde k propouštění zaměstnanců napojených na státní rozpočet, nebo k poklesu jejich platů.

Valorizace odolala

Skutečnost, že vláda chce ušetřit 54 miliard korun a 20 miliard získat navíc do příjmů, by měli nejméně pocítit důchodci, protože podle Nečase budou v příštím roce, na rozdíl od letošního, penze valorizovány. Koalice se také už shodla, že příští rok nezvýší daň z přidané hodnoty, aby nezdražily kvůli tomu potraviny a léky. Poklesnout by rovněž neměly platy učitelů.

Více než polovina domácností využívá některou sociální dávku či sociální požitek. Dotkne se jich tedy chystané zpřísnění podmínek pro poskytnutí sociálních dávek, které bude na ministerstvu práce a sociálních věcí prosazovat budoucí ministr Jaromír Drábek.

Do rozpočtů rodin zasáhne zavedení školného, byť se bude jednat o tzv. odložené, které nebudou platit studenti přímo. Zdravotnické poplatky zůstanou zachovány, ovšem bez kompenzace ze strany krajů. Předpokládá se, že se dále rozšíří spoluúčast pacienta.

Mimořádnou výhodnost a dosavadní výši státního příspěvku ztratí stavební spoření. Podle koalice neslouží výlučně k pořízení bydlení a k renovacím. Zdanit se tedy mají i úroky z tohoto spoření. Státní příspěvek se sníží z 3000 na 1500 Kč.

Sníží se rovněž výše tzv. 1. stupně státního příspěvku v sociálních službách. Porodné by se mělo vztahovat pouze na první narozené dítě. Změní se i podmínky pro čtyřletou mateřskou dovolenou.

Méně dotací i vládních zakázek

Firmy, kterým zůstane v původní výši zachována korporátní daň, mají hradit až tři týdny nemocenské svých zaměstnanců.

Firmy pocítí úspornou vládní politiku ale především tak, že ministerstva budou redukovat své dotační programy. Pokud se začne prosazovat i celý balík protikorupčních opatření, zúží se pro některé firmy možnost získat státní zakázku či se na ní nějakým způsobem podílet.