Původně plánovaný rok 2020 označilo ministerstvo za "finančně nijak nezajištěný předpoklad".

"Vzhledem ke stále omezenějším zdrojům musíme učinit institucionální opatření, které umožní užití efektivních finančních nástrojů při financování výstavby," uvedl ministr Gustav Slamečka. Jedním z nových zdrojů mají být dluhopisy fondu dopravy.

Podle schváleného harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury by bylo třeba na dostavbu dálnic do roku 2020 zhruba 500 miliard korun, k dispozici je však dle současných předpokladů pouze necelých 100 miliard.