"S prvním květnem 2011 to vstoupí v platnost a na tom se nic nezmění. Jsme na to dobře připraveni," komentoval Spindelegger termín, kdy má být zrušeno omezení pro české pracovníky v Rakousku. Připomněl, že platy v Česku se během doby, kdy Rakousko ochranu svého trhu požadovalo, zvýšily.

Rakousko si po vstupu nových členských zemí do EU vyžádalo přechodnou ochranu svého pracovního trhu. Rakousko a Německo jsou posledními členskými státy unie, které si pracovní trh chrání. Možnost omezení trhu využily na maximum. Nejpozději v květnu 2011 přechodné opatření už podle unijní dohody musí skončit. V Rakousku ale zaznívají i hlasy, že je třeba pracovní místa pro Rakušany dále bránit.