Bývalý výrobce baget v lednu definitivně ukončil svoji činnost. Výrobní závod pronajal společnosti BAPA, jejímž majitelem je podle obchodního rejstříku firma Hamé. Hněvotínská společnost navíc ještě před zahájením insolvenčního řízení převedla části svého majetku - movité věci a ochranné známky na třetí osoby.

"S ohledem na marné uplynutí lhůty dlužníka pro podání návrhu na povolení reorganizace insolvenční soud rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkurzem. Přihlédl přitom i k výše uvedeným údajům, z nichž vyplývá ukončení podnikání dlužníka," uvedl v odůvodnění usnesení soud.