„Poradci a zprostředkovatelé po spotřebitelích při zprostředkovávání úvěrů navíc v řadě případů požadují i uzavření penzijního připojištění nebo životního pojištění, údajně aby zvýšili důvěryhodnost žadatele u bank,“ varuje centrální banka.

Lidem se tak může snadno stát, že úvěr nezískají, naopak budou muset platit za služby, které původně vůbec nechtěli a omylem se k nim upsali. Banka také upozorňuje, že tito podvodníci nepodléhají dohledu ČNB, ale České obchodní inspekci. Na ni se mohou poškození klienti obracet.

„Doporučujeme ověřit si u banky, jejíž produkt je nabízen v rámci zprostředkování, zda má s poradcem nebo zprostředkovatelem uzavřenu smlouvu. Klient by také neměl přistupovat na hrazení poplatků za zprostředkování předem přímo poradci před ověřením jeho vztahu k bance nebo podepisovat takové smlouvy, kterým nerozumí a u kterých neví, jaká rizika z nich plynou,“ uzavřela ČNB.