Samotný Telecom jen do konce roku opustí 2700 zaměstnanců, uvedl v pátek na tiskové konferenci ředitel pro transformaci Telecomu Michal Heřman. Transformace firmy, která se chce během dvou let dostat v počtu provozovaných linek na zaměstnance ze současných necelých 300 na 500, začne v prosinci a ukončena má být v polovině roku 2005.

Vlastnímu programu transformace předcházelo několik restrukturalizačních kroků, mezi které patří příchod nového týmu manažerů, zavedení ploché organizační struktury, restrukturalizace portfolia dceřiných společností nebo zavádění nových technologií a služeb. "K nejpodstatnějším změnám se řadí snížení počtu pracovníků (celkem v roce 2003 o 20 %) a výrazná úspora provozních nákladů," uvedl Telecom v tiskové zprávě.

Nové technologie nahrazují lidi

Za posledních 5,5 let firma zredukovala počet zaměstnanců o více než 9000 lidí. Snižování počtu pracovních sil firmě umožňují nové technologie. Telecom například instaloval systémy podpory provozu sítě či dokončil přechod na digitální ústředny. Mění se také struktura zaměstnanců. Odchází méně kvalifikovaní pracovníci a naopak se posilují oddělení prodeje a marketingu lidmi s vyšším vzděláním.

Telecom provozuje kolem 3,6 miliónu pevných telefonních linek a má 51 procent v největším českém mobilním operátoru Eurotel. Do konce listopadu by měl koupit zbylých 49 procent od konsorcia Atlantic West.