Celková aktiva Raiffeisenbank stoupla ke konci loňského roku o šest procent na 193,5 miliardy korun. Důvodem nárůstu byly především klientské vklady, které stouply o 16 procent na 130,1 miliardy korun.

Úvěry poskytnuté klientům meziročně vzrostly o tři procenta na 142,8 miliardy korun. V samotném čtvrtém čtvrtletí se úvěrové portfolio banky zvýšilo o dvě miliardy korun.

Bance loni vzrostly náklady na riziko. Vykázala ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek ve výši 1,87 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 38 procent. Souviselo to s celkovým zhoršením ekonomické situace a s nárůstem objemu nesplácených úvěrů.

Růst nákladů na rizika byl kompenzován růstem úrokových výnosů, který byl ovlivněn také rostoucím počtem klientů a souvisejícím nárůstem depozit a úvěrů. Příjmy z poplatků bance meziročně vzrostly o dvě procenta na 1,62 miliardy korun.

Majoritním vlastníkem banky je rakouská skupina Raiffeisen International. Té se v loňském roce propadl konsolidovaný zisk o 78 procent na 212 milionů eur, což bylo způsobeno vyšší tvorbou opravných položek k nespláceným úvěrům.