„Naměřené hodnoty těchto látek jsou opět velmi nepatrné, dle právních předpisů však tyto látky nesmí být v balené kojenecké vodě v jakémkoliv zjistitelném množství,“ uvedla mluvčí SZPI Martina Šmídová.

Podle ní voda obsahovala také stopy chlóru, přitom do kojenecké vody se smí přidávat pouze oxid uhličitý. Inspekce uvedla, že závadné jsou pětilitrové lahve, které mají datum spotřeby do 29. července letošního roku.

„V jiném barelu stejné šarže však stejná laboratoř nezjistila žádné závady, z toho vyplývá, že uvedená šarže je značně nehomogenní. Přesto inspekce nedoporučuje spotřebitelům, kteří výrobky této šarže mají doma, jejich konzumaci,“ dodala mluvčí.

Již minulý týden byl vydán zákaz prodeje na jinou šarži stejné značky, ve které se vyskytoval toluen. [celá zpráva]