V posledních třech letech přibylo v tuzemsku na 245 tisíc obyvatel, přičemž ekonomicky neaktivních obyvatel přibylo o 122 tisíc. Analytici upozorňují, že počet nepracujících roste zejména kvůli špatnému stavu ekonomiky.

„Na strukturu ekonomického postavení obyvatel mají vedle demografického vývoje výrazný vliv sociální i ekonomické faktory. Jedná se v první řadě o růst nezaměstnanosti v roce 2009, zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a prodlužování délky vzdělávání,“ říká Bohuslav Mejstřík, analytik ČSÚ.

Zároveň však upozornil, že i bez krize je celkový trend nepříznivý. „Zatížení pracujících obyvatel u nás stoupá,“ dodal Mejstřík.

Hodně je důchodců a vysokoškoláků

Z analýzy vyplývá, že nejpočetnější skupinu ekonomicky neaktivního obyvatelstva tvoří důchodci. Těch je 2,3 miliónu. Hned za seniory se umístili studenti (880 tisíc lidí).

„Probíhající demografické změny snížily počty studentů středních škol a učňů. Počet neaktivních studentů na vysokoškolském nebo doktorském stupni se naopak zvýšil mezi roky 2006 a 2009 o 55 tisíc na 335 tisíc,“ vypočetli statistici.

Nutné je dodat, že ČSÚ využívá své metody pro výpočet ekonomicky aktivního obyvatelstva. Údaje se proto mohou lišit od výsledků šetření České správy sociálního zabezpečení.