Částka, o kterou se dluhový limit zvyšuje, představuje asi 6000 dolarů (zhruba 113 000 Kč) na každého obyvatele USA. Každé zvyšování dluhového limitu je pro zákonodárce nepříjemné, protože u voličů vyvolává dojem, že vláda až příliš utrácí a příští generaci chystá hromadu dluhů.

Součet všech dluhů, které už Spojené státy mají, se v přepočtu pohybuje kolem 40 000 dolarů (asi 755 000 Kč) na osobu. Stále častěji jsou věřiteli cizí státy, v poslední době hlavně Čína.

Pokud vše půjde hladce, prezident Barack Obama novou úpravu podepíše asi bezodkladně. Je totiž nezbytné, aby se vyhnul situaci, kdy Spojené státy nebudou schopny plnit finanční závazky. Poprvé by se tak ocitly v platební neschopnosti, což by mělo zcela jistě velmi tvrdé dopady na finanční trhy a především na důvěru mezi investory.

"Neumím si představit hazardnější či nezodpovědnější čin. Vyhlásit platební neschopnost, to není volba," řekl poslanec za demokratickou stranu Jim McGovern. "Kdyby Spojené státy vyhlásily platební neschopnost, investoři by ztratili důvěru, že Spojené státy budou své finanční závazky plnit v budoucnu," dodal.