Podle soudce Petra Hampela žádné obdobné rozhodnutí české soudy dosud nevydaly.

Valná hromada společnosti ArcelorMittal Ostrava 18. června 2009 rozhodla nevyplatit z čistého zisku za rok 2008, který dosáhl 4,9 mld. korun, dividendy, a schválila převést pět procent do rezervního fondu a 4,673 mld. korun na účet nerozděleného zisku z minulých let.

To se právě malým akcionářům nelíbí. Krom toho totiž majoritní vlastník pak peníze půjčuje svým dalším společnostem. Minoritní akcionáři si stěžovali na porušení jejich práva dostávat na valné hromadě informace.

Akcionáři mají nárok na odpověď valné hromady

Podle soudu byl na loňské valné hromadě společnosti porušen obchodní zákoník a stanovy firmy ohledně formálních náležitostí při předkládání návrhu na nerozdělení zisku. Představenstvo totiž nesdělilo konkrétní důvody, proč navrhlo zisk nerozdělit, čímž podle soudu došlo ke krácení práv minoritních akcionářů, kteří nemají jinou možnost dozvědět se to. „Valná hromada proto nemůže relevantně rozhodnout,“ řekl ve stručném odůvodnění rozhodnutí soudu soudce Petr Hampel.

Podle něj se jedná o porušení zákona podstatným způsobem. Jak dále uvedl, také příslušný článek stanov akciové společnosti požaduje sdělení důvodů, které vedly k návrhu na nerozdělení zisku. Ačkoli se na to minoritní akcionáři opakovaně dotazovali, konkrétní důvody jim sděleny nebyly, doplnil soudce.

„Zkoumal jsem dostupnou judikaturu všech soudů, které v České republice rozhodují, a žádné obdobné rozhodnutí ještě nebylo vydáno,“ řekl novinářům Hampel.

Vedení firmy se podle mluvčí Věry Breiové nemůže k záležitosti vyjádřit dříve, než se seznámí s odůvodněním rozsudku, každopádně však zváží možnost odvolání.

„Vzhledem k tomu, že společnost vždy postupovala s péčí řádného hospodáře, a poté, co jsme vše konzultovali s renomovanými právními kancelářemi, jsme přesvědčeni, že konečný verdikt potvrdí správný postup, který management firmy při loňské valné hromadě zvolil,“ sdělil ředitel pro vnější vztahy AMO Jan Rafaj.

Vlastník prý firmu tuneluje

Malým akcionářům se nelíbí, že AMO ze zisku už několik let nevyplácí dividendy. Tvrdí, že majoritní vlastník společnosti zneužívá svoje dominantní postavení a v podstatě společnost tuneluje tím, že z jejího zisku poskytuje za mimořádně výhodných podmínek půjčky svým dalším nadnárodním společnostem, které mají finanční problémy.

Jak dále řekl soudce Hampel, soud se nezabýval návrhem žaloby, který argumentoval, že jednání firmy je v rozporu s dobrými mravy a poctivým obchodním stykem kvůli převádění zisku na jiné společnosti, a ani na tom své rozhodnutí nezaložil. Podle Humpla usnesení předcházejících valných hromad nemohla být předmětem tohoto řízení.