Úřad však zdůraznil, že arbitráž nakonec nemusí proběhnout, firma má totiž čas na rozmyšlenou.

„Společnost Forminster doručila Ministerstvu financí tzv. oznámení o sporu, poté běží standardní šestiměsíční lhůta pro jednání obou stran a případné smírné řešení. Po uplynutí této lhůty Forminster může, ale nemusí, podat arbitrážní žalobu. Lhůta uplyne v dubnu,“ uvedl Jakob.

Forminster se dožaduje náhrady škody za soudní rozhodnutí, které firmě zastavilo výkon akcionářských práv ve společnosti Kotva, jež se přejmenovala na K-T-V invest. Ta už je z rejstříku vymazaná, převzala ji Česká investiční a správcovská. Obchodní dům nyní vlastní společnost Markland Kotva s irským kapitálem, doplnila ČTK.