„Tažení proti neplatičům je úspěšné. Předpokládáme, že do konce roku dosáhne celkového objemu inkasa z těchto příspěvků do garančního fondu 50 miliónů korun a počet obeslaných osob stoupne na 125 tisíc,“ sdělil na úterní tiskové konferenci výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec.

Podle novely zákona č. 168/1999, která nabyla účinnosti letos 1. ledna, musejí neplatiči za každý den bez povinného ručení uhradit příspěvek od 20 do 300 Kč. Jeho konkrétní výše závisí na druhu vozidla. Například u osobních aut činí denní taxa v závislosti na objemu válců motoru 50 až 70 Kč. A to bez ohledu na to, jestli je vozidlo provozuschopné, nebo už je léta odstaveno na zahradě.

„Například 28letá majitelka Opelu Corsa z Prahy neměla pojištění sjednáno 73 dní. Dopisem jsme ji vyzvali k příspěvku do garančního fondu ve výši 3800 korun a ona ho uhradila. Zaplatila tak téměř 4,5krát tolik, než kdyby řádně uzavřela smlouvu o pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel,“ uvedl Hradec.

Z registru vyřazeno 319 939 vozidel

Peníze z garančního fondu se používají na úhradu škod poškozeným v případech, kdy nehodu způsobí motorista s nepojištěným vozidlem nebo nezjištěný pachatel. Tito nepojištění řidiči každoročně způsobují škody zhruba za půl miliardy korun.

Že je příspěvek do garančního fondu účinným bičem, dokazuje fakt, že počet vozidel bez ručení se proti loňsku v Česku snížil o 30 procent, z centrálního registru jich bylo za uplynulých dvanáct měsíců vyřazeno 319 939.

Dojde i na exekuce

Stále ale v Česku zůstává bez povinného ručení 608 479 motorových vozidel. Na otázku Práva, proč tedy nebyli obesláni skutečně všichni neplatiči, Hradec odpověděl: „Nemůžeme za stát řešit nepořádky v centrálním registru, v němž je evidováno nemálo vozidel, která ve skutečnosti vůbec neexistují. Vycházíme proto zatím jen ze spolehlivého registru pojišťoven a dopisy neplatičům zasíláme až po pečlivém ověření všech údajů.“

Na dotaz, jestli ČKP využívá i možnosti vymoci dlužnou částku exekucí, Hradec prohlásil: „S novým systémem ještě nejsme tak daleko, abychom již začali s podáváním žalob na neplatiče. Přistoupili jsme ale už k vymáhání prostřednictvím inkasní společnosti. A na ty exekuce určitě také dojde.“