„V několika případech jsme udělili omezený souhlas. Zjistili jsme však, že chybí jakákoli zpětná vazba. Ministerstvo nás neinformuje, jestli musí žadatel naše podmínky dodržovat. Proto jsme se rozhodli poskytovat nadále už jen zamítavá stanoviska,“ vysvětlil starosta Daniel Volák (ODS).

Během roku 250 přístrojů

MF vydalo podle úřadu během jednoho roku bez vědomí města licence na provozování 250 videoterminálů a rulet v Litvínově.

„My se snažíme vyhláškou počet výherních hracích přístrojů omezit i na úkor příjmů do městské kasy. Na druhé straně město zaplavují videoterminály, proti nimž jsme bezmocní,“ uvedl Volák.

Z policejních statistik se podle úřadu dá vyčíst přímá souvislost mezi počtem heren a krádežemi. „Zejména v Janově měl zvýšený počet videoterminálů devastující účinky,“ uvedl Volák.

Videoloterijní terminály se od obyčejných automatů liší on-line propojením. Zatímco na hracím automatu se při jednom otočení hry dalo prohrát maximálně 5 korun, u videoterminálů může hráč přijít i o dva tisíce.  

Proti terminálům bojují i další města. Například Chomutov podal na MF žalobu k Nejvyššímu správnímu a k Ústavnímu soudu. Argumentoval tím, že magistrát odebral povolení k provozu výherních automatů dvěma třetinám heren, počet automatů klesl ze 481 na 110. Jenže provozovatelé heren odpověděli nákupem terminálů, která MF povolovalo jako na běžícím pásu. V Chomutově je podle úřadu nyní víc automatů než před přijetím regulační vyhlášky.