Autoři zprávy uvedli, že deset největších ropných polí světa již snižuje svoji produkci. Dokument mimo jiné zdůrazňuje, jak jsou málo jsou zejména přední ekonomiky připraveny na nedostatek této důležité komodity v následujících letech.

Na druhou stranu je třeba uvést, že mnoho odborníků a společností odmítá načrtávání černých scénářů ohledně nedostatku zásob ropy, protože se dál objevují nová ložiska a vyvíjejí moderní technologie, které vedou ke snižování spotřeby ropy. Autoři současné zprávy připouštějí, že je těžké říci, kdo má pravdu. Neexistuje totiž "spolehlivé měřidlo“ na spotřebu černého zlata.

V nejoptimističtějších odhadech odborníci očekávají, že těžba ropy by mohla dosáhnout vrcholu někdy po roce 2030. Ale tato úvaha je málo pravděpodobná. Zpráva totiž také uvádí, že sice existuje stále ještě dost míst, kde lze ropu těžit, problém je však v tom, že vytěžitelnost některých polí je malá a nákladná.

Navíc již pro více než dvě třetiny nynějších zdrojů bude třeba do roku 2030 najít nějakou náhradu či alternativu.

Zpráva není založena na novém výzkumu, pouze reviduje již publikovaná data.