EK se dotazovala 224 bank v Unii. Poté sestavila pořadí zemí. V něm se ale nepromítá jen výše poplatků, ale také to, jakého typu poplatky jsou. Pořadí kombinovalo výši poplatků za správu účtu a za jednotlivé operace, za správu kreditních účtů. Komise vycházela z průměrné četnosti používání účtu.

Česku komise vytkla příliš vysoké roční poplatky za správu účtu, které zemi nakonec dostaly na sedmou nehorší pozici, ačkoliv samotnou výší poplatků by to bylo místo deváté. Před Českem se umístily kromě Itálie například i Španělsko, Francie a také Rakousko. Těm byly vytknuty prakticky všechny typy poplatků.

Nejasné informace u dvou třetin bank

Banky sice na svých stránkách či pobočkách mají informace o poplatcích uvedeny, jsou ale neúplné a často matoucí. Tvůrci studie poznamenali, že u 66 procent zkoumaných bank se museli dotázat pracovníka banky, co se poplatkem myslí a jak je ve skutečnosti vysoký.

"Je téměř nemožné, aby se zákazník dozvěděl kolik za co opravdu platí a sumy mezi jednotlivými bankami srovnal," tvrdí zpráva komise.

Neúplné informace jsou hlavně na internetových stránkách. Chybí u každého desátého zkoumaného ústavu. V tomto ohledu dopadlo Česko poměrně dobře. Poplatky jsou v rámci zemí jedny z transparentnějších.

Kolik v průměru platí klienti bank (v eurech)
Itálie253
Španělsko178
Lotyšsko115
Francie154
Rakousko140
Finsko104
Česko95
Slovinsko100
Německo89
Řecko54
Slovensko74
Litva35
Kypr85
Rumunsko83
Maďarsko76
Irsko82
Velká Británie103
Švédsko62
Polsko73
Lucembursko57
Estonsko51
Dánsko74
Malta72
Portugalsko45
Belgie58
Nizozemsko46
Bulharsko27