Fischer označil rozsudek za zdrcující. "Já jsem přesvědčen o tom, že stát za škodu, která vznikla, odpovídá v plném rozsahu a jsem také přesvědčen o tom, že nakonec bude rozhodnuto ve prospěch naší společnosti," uvedl. Dnes podle něj šlo pouze o zlomek celkové škody, která se prý při započtení poklesu ceny letadel blíží třem miliardám.

Naopak zástupce státu z ministerstva spravedlnosti Leoš Mynařík výrok soudu uvítal. Stát se hájil především tím, že jednání správců konkurzní podstaty je autonomní a stát za něj nenese zodpovědnost. Činnost správců je navíc pojištěna. Soudce Vít Bičák dal Mynaříkovi za pravdu. Nárok žaloby navíc podle soudu nesouvisí s konkurzním řízením.

O letadla se vede spor již léta. V roce 2005 byl v České republice zahájen konkurz na Fischerův osobní majetek a stroje se ocitly v konkurzní podstatě. S tím však Fischer nesouhlasil a po několika odvoláních dosáhl loni u Nejvyššího soudu zrušení konkurzu. Nejvyšší soud výrok zdůvodnil tím, že na Fischerův majetek už se vede konkurz v Německu.

Fischer: letadla nejsou má

Fischer od začátku tvrdí, že letadla nejsou jeho, nýbrž patří hamburské AMF, kde má podnikatel většinový podíl. Právě jako zástupce AMF se dožaduje odškodnění od státu za dobu, kdy letadla nemohou létat.

Situaci navíc komplikuje fakt, že letadla jsou stále zapsaná v konkurzní podstatě v konkurzu letecké společnosti Charter Air, dřívější Fischer Air. Ta je měla od AMF na leasing, smlouvu o pronájmu však v roce 2005 ukončila. "Je otázkou, zda by se žalobce neměl domáhat plnění leasingové smlouvy ze strany Charter Air," uvedl soudce. Fischer se dlouhodobě snaží o vyškrtnutí obou letadel z konkurzní podstaty Charter Air.

Společnost Fischer Air založil Fischer v roce 1996, aby vozila klienty jeho cestovní kanceláře na dovolenou. V roce 2003 vyplynuly na povrch finanční potíže Fischerových firem a novým majitelem se stala Komárkova společnost K&K Capital Group. Od června 2005 se společnost přejmenovala na Charter Air; v konkurzu je od února 2006.