Společnost CE WOOD chránilo od začátku března před vyhlášením úpadku tříměsíční moratorium, které bylo později prodlouženo až do začátku července. Smírné řešení situace oba podniky avizovaly i po schůzi věřitelů, která se konala 7. července v Brně.

Státní podnik Lesy ČR je největším věřitelem akciové společnosti CE WOOD. Ten původně podal návrh na insolvenční řízení na konci letošního ledna kvůli pohledávkám, které vyčíslil na zhruba 156 miliónů korun. K dnešnímu dni bylo do insolvenčního řízení s ní přihlášeno celkem 192 pohledávek.

Holding CE WOOD je největším seskupením v ČR, které se zabývá výrobou, zpracováním a prodejem dřeva. Mateřskou společností holdingu je právě a.s. CE WOOD. Ta v roce 2007 vykázala tržby 3,358 miliardy Kč, její ztráta činila 47,8 miliónu korun. Loňská čísla dosud podnik nezveřejnil.