Podle soudu neměl Balkan Travel kvůli světové krizi dostatek zakázek. Proti plánu měl nasmlouváno jen 40 procent zájezdů. Raiffeisen Bank proto firmě odmítla poskytnou úvěr a Balkan Travel musel 4. června ukončit prodej zájezdů.

Klienti, kteří měli po tomto datu zakoupenou dovolenou, už neodjeli. Závazky firmy vůči klientům vypořádá pojišťovna Europäische Reiseversicherung, kterou na českém trhu zastupuje společnost Etics ITP.

Balkan Travel je středně velká cestovní kancelář, která měla za loňský rok přibližně 4000 klientů. Specializovala se především na zájezdy do Bulharska, Řecka a Maďarska. Podle databáze Prodata firmu vlastní rovným dílem dvě soukromé osoby. Na konci května měla cestovní kancelář několik set věřitelů, jimž dlužila 6,25 miliónu korun. Hodnota jejích pohledávek byla 1,5 miliónu Kč.