"Skutečnost ve srovnání s naším odhadem vykázala nepatrně menší propad exportu a naopak mírně vyšší propad importu. O významnějším překvapení se nedá mluvit," komentoval výsledky analytik Raiffeisen Bank Michal Brožka. 

Podle předběžných výsledků klesl v květnu meziročně v běžných cenách vývoz o 21,2 procenta a dovoz o 23,2 procenta.

Se státy Evropské unie byla bilance v přebytku 36,2 miliardy korun, s nečlenskými státy EU byla v deficitu 24,5 miliardy korun.

Exporty jsou slabé, importy ještě slabší

K meziročnímu zlepšení květnového výsledku výrazně přispěl také pokles deficitu bilance obchodu s chemickými výrobky o 2,0 miliardy Kč. Celkovou bilanci naopak nepříznivě ovlivnil pokles přebytku v obchodě se stroji a dopravnímu prostředky o 7,5 miliardy Kč a průmyslovým spotřebním zbožím o 1,2 miliardy Kč.

"Příběh české obchodní bilance se s údaji za květen nemění - exporty jsou slabé ale importy ještě slabší. Vysoká korelace exportů s importy tak udržuje příznivý vnější balanc, ale výkonnost ekonomiky jde dolů," uvedl Brožka.

Obchod se stroji a dopravními prostředky v květnu zaznamenal pokles vývozu o 22,2 procenta (25,1 miliardy Kč) a dovozu o 21,6 procenta (17,6 miliardy korun). Snížil se především vývoz a dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů, silničních vozidel a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu.

Dovoz minerálních paliv se snížil o 41,5 procenta, a to zejména vlivem nižšího dovozu ropy. Její import poklesl o v hodnotovém vyjádření o 50,6 procenta, v naturálním o 19,7 procenta.

Meziročně se v květnu zvýšil přebytek obchodu s Německem a Maďarskem, naopak k poklesu přebytku došlo v obchodu s Polskem, Francií, Slovenskem, Švédskem, Itálií, Španělskem, Nizozemí a Spojeným královstvím.

Deficit se snížil v obchodu s Ruskem, Čínou, Ázerbájdžánem, Japonskem a Kazachstánem.