Podle Ayrera je uvedený odhad celorepublikovým průměrem, růst v jednotlivých regionech může být výrazně odlišný.