Podle mezinárodních účetních standardů IFRS, kterými se společnosti skupiny burza řídí, neobsahuje konsolidovaný výsledek hospodaření, mimo jiné, výnos z prodeje vlastních akcií a obdržené dividendy od dceřiných společností.

Obchodování s cennými papíry loni v tuzemsku poznamenala globální finanční krize. České akcie postihl největší pokles za více než 15 let obchodování. Měřeno indexem PX spadly o 52,7 procenta. Celkové obchody s akciemi mírně převýšily 852 miliard korun, což znamenalo meziroční pokles o téměř 16 procent, ale současně i zatím třetí nejvyšší objem po létech 2005 a 2007.

Burzovní skupinu tvoří společnosti Burza cenných papírů Praha, Energetická burza, Univyc, Central Counterparty, Central Clearing Counterparty a Energy Clearing Counterparty. Většinovým majitelem pražské burzy je od loňského roku Wiener Börse AG, která drží takřka 93procentní podíl.