Operační centrum poskytne v první fázi 500 kvalifikovaných pracovních míst. Evropské centrum v Praze bude špičkově vybaveným pracovištěm, které ve spojení se dvěma podobnými centry ve světě (USA a Malajsie) bude tvořit další článek na podporu aktivit DHL po celém světě. Nová evropská centrála by měla být zprovozněna do května příštího roku. Přesunuty sem budou aktivity DHL z Velké Británie a Švýcarska.

DHL vizitka
Společnost DHL, jejímž 100% vlastníkem je společnost Deutsche Post World Net, se po svém sloučení s Danzas a Euro Express v dubnu tohoto roku stala největší logistickou společností na světě. Prostřednictvím svých sesterských společností a agentů operuje DHL na všech kontinentech světa - ve 228 zemích pro ni pracuje téměř 170 000 zaměstnanců.