"Ministr financí sdělil primátorovi, že veškeré vstřícné kroky v procesu převodu majetku jsou vyloučeny vzhledem k tomu, že město Ostrava rozhodnutím hradit zdravotnické poplatky za pacienty v nemocnici Fifejdy porušuje zásady právního a etického prostředí rovných podmínek, které česká vláda prosazuje v rámci své vnitrostátní politiky i v rámci politiky Evropské unie,“ vysvětlilo ministerstvo financí.

Primátor Ostravy Petr Kajnar považuje Kalouskův postup a slučování těchto dvou problémů za nepřípustné. Podle názoru ostravské radnice jsou budovy nemocnice historickým majetkem města Ostravy.

"Město do nich od roku 1990 investovalo téměř dvě miliardy korun,“ tvrdí primátor Kajnar s tím, že rozhodnutím nevrátit městu majetek by nemocnice byla omezena ve svém dalším rozvoji.

Kalouskovi se nelíbí zvýhodnění jedné nemocnice

Podle Kalouska je jedním z největších nebezpečí současnosti protekcionismus. V Ostravě totiž fungují celkem dvě nemocnice a další soukromá zdravotnická zařízení, přičemž nemocnice Fifejdy je zvýhodněna proti ostatním.

"Pokládá proto za vyloučené, aby stát vyšel vstříc majetkovým žádostem vůči subjektu, který vědomě porušuje jeho zájmy v prostředí rovné hospodářské soutěže. V případě nemovitostí vztahujících se k nemocnici Fifejdy respektuje ministr financí platnost smlouvy o bezúplatné výpůjčce v délce osmi let,“ dodal úřad.

K nemocnici Fifejdy patří i nemovitost v ulici Odboje. Pokud však město bude ve zvýhodňování nemocnice pokračovat, bude na tento objekt vypsán konkurz. V opačném případě bude ministerstvo souhlasit s bezúplatným převodem objektu na město. Na Fifejdy se zatím vztahuje smlouva o bezplatném pronájmu na osm let.