Snaha o odstranění bariér je jedním z cílů, které si v sociální oblasti stanovilo české předsednictví EU. Všichni lidé z nových států sedmadvacítky, kteří by měli zájem o práci, nemohou zcela volně vstupovat na pracovní trh kromě Německa ani v Rakousku, Belgii a Dánsku.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase (ODS) není k prodloužení bariér vstupu na pracovní trh žádný důvod, a proto budou státy, které je stále využívají, muset své důvody dobře zdůvodnit Evropské komisi.

Německo se obává nezaměstnanosti

Německo jako důvod dalšího využití přechodného období uvádí obavy z možného ohrožení pracovního trhu. V zemi se zvýšila nezaměstnanost, nelze vyloučit ani její další růst v důsledku současné ekonomické krize. V lednu v Německu stoupla míra nezaměstnanosti na 8,3 procenta z prosincových 7,4 procenta. Ve východních spolkových zemích je však výrazně vyšší, někde dokonce přesahuje 15 procent.

Určité vstřícné kroky pro zaměstnávání občanů Česka Německo zavádí již od počátku 90. let minulého století. Další úlevy pro vstup Čechů na německý pracovní trh vstupují v platnost postupně - například v roce 2007 zde mohli volně pracovat vzdělaní čeští odborníci některých technických profesí a v automobilovém průmyslu.

Od letošního ledna mohou na německý pracovní trh volně vstupovat všichni vysokoškolsky vzdělaní Češi i někteří další vysoce kvalifikovaní pracovníci. Další úlevy Německo zavedlo také pro české sezónní pracovníky v zemědělství, zahradnictví a pohostinství i některé lidi v méně kvalifikovaných profesích dojíždějící do práce přes hranice.

Češi stejně jako občané dalších nových členských zemí EU mohou také využívat možnost pracovat tam, kde o to Němci nemají zájem. Kvóty těchto pracovních míst přitom nebývají naplněny.