"Po letech vysoké dynamiky HDP dochází od počátku roku 2008 k jejímu zpomalování. Při postupném odeznívání globální krize a jejích důsledků by se mohl růst reálného HDP v roce 2010 zvýšit na cca 2,1 procenta," uvedlo ministerstvo.

Úřad zároveň zdůraznil, že je obtížné odhadnout hloubku a délku trvání globálních finanční ekonomické krize.

Ekonomika začala zpomalovat již v loňském roce. Data výkonu tuzemského hospodářství jsou známa jen za tři čtvrtletí. Zatím co ještě ve druhém čtvrtletí byl růst HDP 4,6 procenta, o tři měsíce později jen 4,2 procenta.

I v hodnocení loňského roku udělalo ministerstvo změny. Očekává, že HDP rostlo tempem čtyři procenta.

Vzroste nezaměstnanost, klesne inflace

Letos bude klesat i inflace. Zatímco se loňský růst cen držel na průměrných 6,3 procenta, letos očekává ministerstvo inflaci kolem 1,3 procenta.

Naopak dramatický vývoj by neměl nastat na trhu práce. "Vzhledem k předpokládané spolupráci zaměstnavatelů a odborů by důsledky pro pracovní trh práce neměly být fatální. Mělo by docházet k postupnému nárůstu mezinárodně srovnatelné obecné míry nezaměstnanosti podle VŠPS ze 4,4 procenta v roce 2008 k šesti procentům v roce 2010," uvedl úřad.