"Z uvedeného vyplývá, že všichni žadatelé, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru v období od 1. února 2009 do 31. ledna 2010, mají nárok na státní příspěvek ve výši jednoho procentního bodu," uvedlo MMR s tím, že podpora bude platit i pro lidi, kterým po 31. lednu 2009 končí fixační období hypotéky.

Důvodem státní podpory byla snaha podpořit u lidí nákup vlastního bydlení. Vznikla v době, kdy byly na trhu hypoték vyšší komerční úrokové sazby a státní příspěvek toto úrokové zatížení snižoval.

Ministerstvo má povinnost vždy k 1. únoru příslušného roku zveřejnit průměrnou sazbu úroku za předchozí rok vypočtenou na základě nařízení vlády.

Státní podpora je poskytována formou úrokové dotace ke splátkám hypotečního úvěru. Její výše se pohybuje od jednoho do čtyř procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce.

Stát má podmínky: dům nesmí stát víc než 1,5 miliónu Kč

Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Dotace je poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let.

Další podmínkou je cena bytu, která nesmí překročit 800 000 korun a v případě rodinného domu 1,5 miliónu. Nad tyto částky dotaci stát neposkytuje.

Vedle podpory mladých ministerstvo rovněž dříve poskytovalo dotace k úrokům u všech hypoték využitých na bytovou výstavbu, a to až do února 2004. V tomto případě byla státní podpora nulová po poklesu sazby pod sedm procent.