Alexandr Vondra po schůzce zdůraznil: „Závazky vůči odběratelům v ČR i v EU musí být dodrženy. Medvěděv ujistil, že Gazprom hodlá všechny své závazky u nás i v ostatních státech EU dodržovat. Učinil v tom opatření, zvýší dodávky do Evropy.“

Dodávky zatím nebyly kráceny, zatím jen poklesl tlak plynu. Panují však obavy, že by Ukrajina mohla dodávky krátit. Vondra vypíchl, že v žádném případě není v současné době důvod ke znepokojení. „Zásobníky jsou plné i pro případné výkyvy,“ uvedl místopředseda vlády.

Vondra opatrně varoval obě strany sporu, že by mohl poškodit jejich pověst. U Gazpromu hrozí, že by ztratil pověst dobrého dodavatele, a u Ukrajiny, že selhala jako tranzitní země.

Lze použít severní i jižní cestu

Vondra také uvedl, jak by EU postupovala, pokud by problém nebyl vyřešen. „V EU máme nástroje, jak řešit dlouhodobě dodávky plynu do EU, pokud se Rusko a Ukrajina nebudou schopni dohodnout. Vůči Ukrajině je ten nástroj evidentní - diverzifikace přepravních tras.

Vondra zdůraznil, že lze po dodávky použít severní a jižní cestu, které Ukrajinu obejdou. O selhání Ukrajiny v roli tranzitní země hovořil dopoledne na samostatné tiskové konferenci v Praze i Medvěděv.

„Vůči Ruské federaci je to diverzifikace dodavatelů - buď prostřednictvím zkapalněného plynu nebo v budoucnu přes jižní koridor přes Blízký a Střední východ,“ řekl Vondra.

Vondra zdůraznil, že je v kontaktu s oběma stranami, tedy jak s Gazpromem, tak s ukrajinským Naftogazem. Současně Vondra oznámil, že situaci si musí řešit Kyjev s Moskvou. „Odmítáme býti arbitry sporu, který považujeme za spor obchodní.“

„Rusko a Ukrajina se musí rychle dohodnout,“ zdůraznil Vondra. Současně uvedl, že přestavitelé Gazpromu jsou připraveni k obnovení přerušených jednání. Oznámil mu to na jednáních Medvěděv. Gazprom je podle něj ochoten i nechat monitorovat potrubí.