„Vydavatelství Ringier ČR dosáhlo v roce 2008 dvojnásobného zisku než kdykoliv předtím – očekáváme zisk před zdaněním okolo 600 miliónů korun. Abychom byli podobně úspěšní také v roce nadcházejícím, je potřeba přijmout některá preventivní opatření,“ zdůvodnila konec deníku ředitelka společnosti Libuše Šmuclerová.

List začal vycházet 28. listopadu 2005, denně jej podle Ringieru četlo asi 200 tisíc čtenářů.