Objem elektrické energie vyráběné spalováním biomasy společností ČEZ meziročně vzrostl o více než 26 procent, jen v Česku dokonce o téměř 60 procent. České elektrárny Skupiny ČEZ plánují letos vyprodukovat spalováním biomasy více než 300 tisíc MWh. Růst se očekává také u polských elektráren Skawina a ELCHO. Jde v tuto chvíli o nejdynamičtější oblast rozvoje obnovitelných zdrojů, když před třemi roky činila celoroční výroba z biomasy v ČEZu pouze 115 tisíc MWh.

Česko by mělo do roku 2020 podle návrhu Evropské komise více než zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energií. Na konci příštího desetiletí by to mělo být 13,5 procenta. Mezi obnovitelné zdroje patří vedle biomasy a vodní energie také sluneční a větrná.

ČEZ, jehož většinovým vlastníkem je stát, hodlá v následujících 15 letech investovat do rozšiřování výrobního potenciálu zelené energie 30 miliard Kč. Dvě třetiny z této částky mají připadnout na výstavbu větrníků, o zbytek se podělí výstavba a modernizace hydroelektráren a elektráren na spalování biomasy. V rámci Skupiny ČEZ se rozvojem nových obnovitelných zdrojů zabývá společnost ČEZ Obnovitelné zdroje.