Vyplývá to ze studie Příjmová chudoba a materiální deprivace dětí v České republice, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

„Chudoba v českých podmínkách neznamená hlad, nebo že by se děti v otrhaných šatech třásly chladem. Mají ale ztížený přístup ke vzdělání, k počítačům, ztíženou možnost absolvovat dobré školy, využívat zájmové kroužky, rozvíjet svůj intelekt, smysluplně trávit svůj čas, jezdit s rodiči na dovolenou či se spolužáky do škol v přírodě,“ uvedla analytička Martina Hronová.

Chudoba se projevuje i horší kvalitou bydlení či skladbou stravy. Specifickému problému dětské chudoby přesto dosud nebyla v naší republice věnována žádná zvláštní pozornost. Neexistují ani projekty na její eliminaci.

Největší zátěží výdaje na bydlení

Za chudé jsou v Evropské unii považovány ty osoby, jejichž měsíční příjem nedosahuje 60 procent nejčastějšího příjmu v zemi, tzv. mediánu. Ten se v České republice pohybuje kolem šestnácti až osmnácti tisíc korun hrubého měsíčně.

Pro chudé rodiny představují největší zátěž výdaje spojené s bydlením. Obrovským problémem je to pro 55 procent těchto rodin. Tomuto zjištění by měli věnovat pozornost politici prosazující razantní urychlení deregulace nájemného.

„Dá se očekávat, že urychlení deregulace nájemného podstatně rozšíří skupinu občanů, kteří budou mít výrazné problémy, jak vyjít se svými příjmy,“ upozorňuje poslanec Stanislav Křeček (ČSSD), jenž je expertem na bydlení a problematiku nájemného.

Jak uniknout z pasti

Česko se s osmnácti procenty chudobou ohrožených dětí pohybuje v pomyslném evropském žebříčku zhruba v polovině spolu s Belgií, Slovenskem a Maďarskem. Nejlépe na tom jsou s 9 až 10 procenty Švédsko, Dánsko a Finsko. Naopak v Polsku je 29 procent chudých dětí a v Itálii, Irsku, Portugalsku a Španělsku 22 procent.

„Chudoba se reprodukuje, zhoršuje životní šance jednotlivců,“ zdůraznila Hronová. V praxi se to projevuje tak, že lidé, kteří vyrostli v chudobě, zpravidla nepodporují svoje děti, aby získaly vzdělání. Přitom je to prakticky jediný způsob, jak z pasti chudoby uniknout.

Chudoba či její hrozba jsou také podle sociologů jedním z faktorů, které mladé páry v Česku berou v potaz při rozhodování, kolik nakonec budou mít dětí.