Klíčové body plánu, který vypracovali ministři práce a vnitra Olaf Scholz a Wolfgang Schäuble, ještě musí být zapracovány do návrhu příslušného zákona. Ten bude předložen ke schválení parlamentu.

Osmistránkový "akční plán" k zamezení úbytku odborníků má Německu zajistit vysoce kvalifikované pracovníky ze zahraničí. Pád byrokratických překážek se týká vysokoškoláků z východní části EU, tedy ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, tří pobaltských států a Slovinska, a to už od 1. ledna příštího roku.

Tito uchazeči o zaměstnání v Německu už nebudou muset čekat na potvrzení, že o se dané pracovní místo neuchází zájemce z Německa nebo jiné "západní" země EU. Byrokratické překážky však budou i v období od května 2009 do konce dubna 2011 platit pro nekvalifikované pracovníky z východní části EU. Německo totiž chce jako jedna z mála zemí využít i posledního dvouletého období, po které EU umožňuje "starým" členským státům chránit jejich pracovní trhy.

Německo stejně jako mnohé další země západní Evropy omezilo přístup na svůj pracovní trh v roce 2004 pro občany z tehdejších nových členských států EU včetně ČR z obavy před konkurencí levné pracovní síly z východu. Zpočátku výjimka ze zásady volného pohybu pracovních sil platila dva roky, pak jej Německo prodloužilo o další tři roky.
Poté, co se pro pracovníky z osmi zemí východní části EU otevřela k 1. červenci Francie, chrání svůj pracovní trh už jen tři státy - Německo, Rakousko a Belgie.