Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy, je okamžitě přijatý zákaz dovozu absolutně logický a nezbytný z hlediska ochrany zdraví občanů. Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila dovoz včelího medu z Číny, místně příslušná krajská veterinární správa tento dovoz nepovolí.

"Naše republika dosud postupovala tak, že jsme za splnění veterinárních garancí dovozy medu povolovali s tím, že všechny medy musejí být vyšetřeny na obsah antibiotik, zejména pak chloramfenikolu," sdělil Novinkám mluvčí SVS Josef Duben.

Od počátku roku 2002 Státní veterinární správa nařídila vyšetřovat veškerý dovozový med na přítomnost zárodků moru včelího plodu - nepřímo tedy i na obsah léčiv a od počátku letošního roku pak výslovně i na obsah chloramfenikolu.

Chloramfenikol přijímaný nekontrolovatelně v malých dávkách znamená nebezpečí zejména pro krvetvornou tkáň člověka. "Dále může posilovat rezistenci některých mikroorganismů, proto se tak přísně sleduje jeho přítomnost tam, kde nemá být, například v potravinách živočišného původu," dodal Duben.