"Lze předpokládat, že v následujících letech budou domácnosti stále více investovat své prostředky do výnosnějších finančních instrumentů nabízených na finančním trhu v ČR a nebudou pouze nechávat své prostředky na běžných účtech s minimálním zhodnocením," uvedlo k úsporám MF.

Nejvíce peněz mají Češi stále uloženo na běžných účtech u bank a na termínovaných vkladech. Naopak kvůli posilující koruně již lidé tolik nevyhledávají účty v cizích měnách. Největší meziroční nárůst loni zaznamenaly úspory u penzijních fondů a u spořících účtů, jejichž výnosnost se dostala na úroveň termínovaných vkladů.

V případě zadlužení ministerstvo hodnotí pozitivně fakt, že většina poskytnutých úvěrů je určena na řešení bytových potřeb. "V porovnání s ostatními státy EU se ČR řadí ke státům s nejnižší celkovou zadlužeností domácností v poměru k HDP, která v roce 2007 dosáhla necelých 22 procent," uvádí zpráva.

Ke konci roku 2007 mohly finanční instituce působící na českém trhu teoreticky využít k operacím na finančním trhu přibližně 3,2 biliónu korun, což představuje meziroční nárůst o 14 procent. Jde o peníze uložené v bankách, penzijních fondech, pojišťovnách nebo podílových fondech.

Roční zpráva zveřejněná MF svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu. Cílem těchto zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu ve sledovaném období.