"Zavedení eura mělo mezi lidmi jasnou podporu až do roku 2005. poté začala obliba eura výrazně klesat. Roli zřejmě sehrála jak sílící koruna, tak i určitý konzervatismus podpořený zjištěním, že ČR euro pro své aktuální působení v EU nepotřebuje," uvedla ve zprávě společnost CVVM.

Pro zavedení jsou dvě třetiny dotázaných mladších 29 let. Podobné množství z řad lidí starších 60 let je proti.

Podpora euru převažuje také mezi voliči ODS (65 procent), opačné mínění má 71 procent voličů KSČM a 55 procent voličů ČSSD. Pozitivněji se také ke společné měně staví muži než ženy.

Vývoj podpory přijetí eura
datumproproti
listopad 20015223
říjen 20025324
listopad 20035831
květen 20045635
květen 20055237
duben 20064543
duben 20074548
duben 20084546
pozn: dopočet do 100 % tvoří odpovědi "nevím"
zdroj: CVVM

Česko zatím plán přijetí eura nemá. Minulá vláda plánovala data 2010, poté 2011. Nyní není pevný termín stanoven, nebude to ale dříve než v roce 2013. Slovensko plánuje společnou měnu přijmout v roce 2009.

Vstup do EU s kvalitou života nesouvisí

Z průzkum CVVM také vyplynulo, že 64 procent lidí se domnívá, že kvalita jejich života se s ohledem na vstup do EU nijak nezměnila. Podle deseti procent se zvýšila, podle 22 pocent snížila. Čtyři procenta nedokáží odpovědět.

Nejvíce skeptiků v této otázce bylo ihned těsně před vstupem do EU. Tehdy se 44 procent domnívalo, že jejich životní úroveň se sníží. Těsně po vstupu číslo kleslo na 32 procent. Pak kleslo až na 15 procent v roce 2005, nyní se opět zvyšuje.