"Při první kontrole v šesti stáncích prodejci často nabízeli potraviny s prošlou dobou použitelnosti nebo neoznačené v českém jazyce. Potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti nebyly odděleny od ostatních a nebyly nijak označeny,“ uvedla mluvčí SZPI Martina Šmídtová.

Podle ní mléčné a masné výrobky nebyly skladovány v chladicích zařízeních. Jeden z prodejců dokonce masné výrobky krájel a zvlášť balil. "Vše holýma rukama bez použití ochranných pomůcek. Přitom ani neměl možnost si ruce umýt, neboť na stánku nebyl k dispozici zdroj vody a umyvadlo,“ dodala Šmídtová.

:. Inspektoři se na tržnici nestačili divit. Většina prodejců nedodržovala hygienické standardy. Například ryby prodával jeden z nich v krabicích. Foto: SZPI

Druhá kontrola se zaměřila na sedm stánků, v kterých inspektoři zjistili stejné nedostatky. Jeden z obchodníků dokonce neměl oprávnění prodávání potravin. "Další prodával uzené ryby volně v kartonových krabicích, ačkoliv výrobce doporučoval skladování od nuly do čtyř stupňů. Inspektoři přímo v rybách naměřili přes 13 stupňů,“ popsala mluvčí.

Dodala, že se všemi prodejci, u nichž byly zjištěny nedostatky, bude zahájeno správní řízení. Některým přitom hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun.