Dosavadní příjmy státu činily 348 miliard korun. Výdaje dosáhly 376 miliard korun. Loni touto dobou byl státní rozpočet ve schodku 17 miliard korun. "Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy," uvedlo ministerstvo financí. 

Zároveň dodalo, že na daních a poplatcích se státu podařilo vybrat již 162 miliard korun.

Vybrané příjmy státního rozpočtu (v mld. Kč):
DPH63,4
spotřební daně37,9
daně z příjmů fyzických osob26,3
daně z příjmů právnických osob27,2
clo 1,0

Pro letošní rok počítá státní rozpočet se schodkem 70,8 miliardy korun. Bude tak vyšší než ten předchozí. V loňském roce hospodařil stát se schodkem 66,4 miliardy.