"Dřív si člověk mohl zajít do veřejného domu či do restaurace, jen jméno podniku nesmělo příliš bít do očí," citoval Daily Mail jednoho ze zaměstnanců.

K ráznému kroku šetření největší německá banka dospěla poté, co ji dostihla globální úvěrová krize.

Mezi další "přikázání" patří i to, že zaměstnanci musí při cestě vlakem použít druhou třídu, předem si musí zajistit souhlas u vedoucího, chtějí-li použít taxi, nebo nesmí mít větší útratu v restauraci než 52 liber na osobu (cca 1600 korun)

Podobné praktiky se prý objevovaly i ve Volkswagenu. Tam bylo nedávno několik členů vedení uvězněno za uplácení odborových bossů návštěvami veřejných domů, mimo jiné i v Praze, výměnou za souhlas s nezbytnými změnami v chodu podniku, uvedla ČTK.