Z údajů, které statistici zjišťovali u podniků s 20 a více zaměstnanci, vyplynulo, že nově uzavřené veřejné zakázky za 2. čtvrtletí činily 30,2 miliardy korun a soukromé 22,7 miliardy Kč. Objem nových zakázek stoupl především na opravách a údržbě a na bytové výstavbě. Pokles naopak ČSÚ zjistil u vodohospodářských staveb a také na inženýrských stavbách.

Na konci druhého čtvrtletí měly podniky smluvně uzavřeno asi 17 tisíc zakázek. Zásoba dosud neprovedených prací se proti 1. kvartálu zvýšila o necelá tři procenta na 156,8 miliardy korun. Průměrná velikost zakázky činila 9,1 miliónu korun. Z tuzemských staveb tvoří veřejné zakázky 106,9 miliardy korun a soukromé 45,8 miliardy korun.