Přestože počet šetřených událostí v roce 2007 byl zhruba o deset procent nižší než v roce 2006, nejde podle asociace o klesající trend. V roce 2006 bylo totiž velké množství pojistných podvodů odhaleno v souvislosti s likvidací škod způsobených sněhovými kalamitami a následnými povodněmi.

"I když orkán Kyrill v loňském roce také způsobil mnoho škod na území republiky, nepřinesl výrazný nárůst pojistných podvodů či pokusů o ně. Na rozdíl od sněhu a povodní působil úderně a v krátkém časovém intervalu," vysvětlil předseda sekce prevence pojistného podvodu ČAP Pavel Východský.

Naopak ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo odhaleno přes 3000 pojistných podvodů, počet šetřených podvodných jednání loni vykazoval více než 30procentní nárůst.

Nejvíce se podvádělo u automobilů

Tradičně největší počet podezřelých případů (téměř 3500) vyšetřovaly v loňském roce pojišťovny v souvislosti s pojištěním motorových vozidel. Před neoprávněným vyplacením v této oblasti pojišťovny uchránily téměř 270 miliónů korun.

Naproti tomu k největším ekonomickým škodám v poměru k počtu šetřených případů dochází v pojištění přepravy. V této kategorii na relativně malý počet škod evidují pojišťovny vyšší nárokované finanční hodnoty dané hodnotou převáženého pojištěného nákladu.

Pojišťovny si v boji proti podvodníkům pomáhají

Celkový objem zachráněných peněz v souvislosti s počtem řešených podezřelých případů a nárokovaných plnění stále stoupá. Zúročují se tak prý aktivity pojišťoven, které je vyvíjejí v rámci efektivnější ochrany svěřených prostředků svých klientů.

"Díky stále dokonalejším systémům určeným k analýze informací a filtrování podezřelých souvislostí jsou pojišťovny schopny odhalit velké množství pojistných podvodů již v jejich zárodku," míní Východský. Velkou roli v odhalování pachatelů pojistného podvodu má podle něj vzájemná spolupráce a výměna informací mezi jednotlivými pojišťovnami.

Odhalené pokusy o pojistný podvod
 2006
2007
Oblast pojištění
Počet
Uchráněná hodnota (mil. Kč)
Počet Uchráněná hodnota (mil. Kč)
vozidla
39472493359443,3
přeprava
14
29,8
1537,2
majetek a odpovědnost
559
183,9
654
316,9
osoby
253
29,9
520
32,8
celkem
4773
492,7
4548
524
Zdroj: ČAP

 

Za pojistný podvod hrozí až 12 let vězení

Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v ČR každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše způsobené škody. Pokud pachatel způsobí svým podvodným jednáním škodu za více než půl miliónu, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let. Maximální výše trestu za spáchání pojistného podvodu může dosáhnout až 12 let.