Podle pondělních výsledků transformačního indexu se ČR ve srovnání s předcházejícím sledovaným obdobím zlepšila o dvě místa a přeskočila tak Slovinsko a Estonsko.

Zpráva dále uvádí, že česká ekonomika je plně integrována do mezinárodních struktur a soustavně roste. Zvedají se i české platy. Zdravotní a důchodový systém potřebuje komplexní reformu, zejména s ohledem na rapidní stárnutí společnosti.

"Dobré výsledky by rozhodně neměly vést k chybnému závěru, že není zapotřebí dalších velkých reforem, zejména v boji proti organizovanému zločinu, v oblasti reformy volebního práva a ochrany životního prostředí,“ uvedl Josef Janning z Bertelsmannovy nadace.

Naopak ve srovnání s tímto trendem se znatelně zhoršilo řízení politických elit v České republice. Dle zprávy vláda v Praze již nesleduje další nutné reformy s takovou intenzitou, jako v době příprav na vstup do EU.

Při hodnocení jejího politického managementu se propadá oproti době před dvěma lety o 10 míst na pozici 20 a ocitá se kupříkladu o 15 míst za vládou v Bratislavě.

Podle ekonoma pořadí určuje hlavně politika

Podle ekonomického analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška je nutné zvážit kritéria, která byla použita. „Ta zohledňují nejen ekonomickou, ale s velkou váhou i politickou transformaci. Navíc se v rámci ekonomických kritérií klade velký důraz na sociální aspekty, jako rovnost příjmů či funkčnost sociální sítě. Je nepochybné, že v posledně jmenovaných ohledech Česko v rámci transformujících se zemí vyniká,“ uvedl.

Připomněl, že hodnotitelé jsou akademici, proto je otázkou, zda by k stejným výsledkům došli podnikatelé.

„Od posledního zveřejnění žebříčku předběhlo Česko své středoevropské rivaly Polsko a Slovensko, kterým uškodila přítomnost populistických stran ve vládě vzešlé z voleb 2006. V tomto bodě si kladu otázku, zda Slovensko neztratilo body spíš za Ficovu předvolební rétoriku než za uskutečňovanou politiku,“ uzavřel analytik.


O transformačním indexu:
Transformační index Bertelsmannovy nadace analyzuje a hodnotí kvalitu demokracie, tržní ekonomiky a politického managementu ve 125 rozvojových a transformačních zemích. Měří se úspěchy a neúspěchy na cestě k demokracii a právnímu státu a sociálně-politicky orientovanému tržnímu hospodářství.