„Částka, která se dražbami získala, stoupla meziročně o 1,6 miliardy na 3,8 miliardy Kč,“ sdělil novinářům prezident České asociace dražebníků (ČAD) Miloslav Oliva.

Jak dále informoval, v loňském roce se konalo 2704 dražeb, o 431 méně než předloni. Zatímco počet dobrovolných dražeb se snížil z 2879 na 2384, těch nedobrovolných se uskutečnilo 320, o 64 více než v roce 2006.

V dobách, kdy dražebnictví zaznamenávalo největší boom, bylo týdně vyhlašováno v průměru 150 dražeb, avšak nyní jen pár desítek. Z 1205 dražebníků jich 483 loni neprovedlo ani jedinou dražbu.

Málo přínosná novela

Prudce se počet případů snížil zvláště v oblasti nedobrovolných dražeb. Nenaplnily se tak předpoklady ministerstva pro místní rozvoj (MMR), že po přijetí novely zákona o veřejných dražbách, k čemuž došlo v září 2006, úbytek ustane.

Ekonomický přínos dražebnictví však přes veškeré problémy není rozhodně zanedbatelný. Za uplynulých sedm let se v ČR konalo 26 461 dražeb, na nichž byl zájemcům ke koupi nabídnut majetek za téměř 89 miliard korun. Nutno ovšem dodat, že z 98 procent šlo o prodej majetku z konkurzních podstat zkrachovalých podniků.

„Dražba stále není širokou veřejností vnímána jako efektivní prostředek ke zpeněžení majetku. Většině lidí ještě nedošlo, že třeba byt není výhodnější prodat přímo nebo přes realitní kancelář, ale v dražbě, kde se zpravidla dosáhne mnohem vyšší ceny,“ řekl už dříve Právu předseda představenstva ČAD Jiří Bureš.

Asociace tvrdí, že pro oživení dražebního trhu je nutné stabilizovat personální situaci na odboru veřejných dražeb MMR, který vykonává státní dozor v této oblasti.
„Na odboru se často střídají ředitelé.

Na některé jeho zkušené pracovníky je vyvíjen nátlak, aby odešli ve prospěch nově příchozích bez jakýchkoli zkušeností. Efektivnost výkonu státní kontroly klesá, a je tedy otázkou, zda by nebylo lepší začlenit zmíněný odbor MMR do odboru živností ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvádí se ve zprávě ČAD.

Ministerstvo pro místní rozvoj však popírá, že by mělo na poklesu počtu veřejných dražeb nějaký podíl. „ČAD vychází z naprosté neznalosti náplně činnosti našeho odboru a záměrně zkresluje fakta. Řada uvedených informací nemůže být ani průkazně doložena,“ řekla ČTK ředitelka odboru veřejných dražeb MMR Zdeňka Niklasová.