Firma špatně zajistila sběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru.

"U tří prodejen byla na vstupních dveřích prodejny vyvěšena cedulka o zpětném odběru výrobků v souladu se zákonem o odpadech. Po vstupu do vnitřních prostor prodejen však ČIŽP zjistila, že v oddělení, kde jsou prodávány motorové oleje, jsou umístěny další cedule, které zpětný odběr konkrétních výrobků omezují a vážou jej na několik podmínek, což odporovalo zákonu," uvedl amluvčí společnosti Ivana Awwadová.

Podle ní konkrétní rozpor spatřuje Inspekce v tom, že společnost podmiňovala bezplatný zpětný odběr předložením účtenky či dokladu ke koupi nebo vrácením výrobku v originálním balení, a že zpětný odběr byl vázán na konkrétní výrobní značku zboží.

"Stanovení takovýchto podmínek je však dle zákona o odpadech nepřípustné, neboť je zcela v rozporu se základním principem systému zpětného odběru. Zpětný odběr může povinná osoba odmítnout jen tehdy, pokud výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí," dodala mluvčí.

Ohledně výše pokuty ČIŽP zohlednilo i to, že společnost měla již v minulosti problémy týkající se zpětného odběru odpadů.