Hlavní příčinou rostoucího zadlužení vlády bylo i v loňském roce opět deficitní hospodaření. Schodek rozpočtu dosáhl 66,4 miliardy korun. Dalších 13,3 miliardy korun činila úhrada části ztráty České konsolidační agentury. Splátky dluhopisů loni stály 43 miliard korun.

Státní dluh tvoří dluhy centrální vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Státní dluh je financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky.

Ve třetím čtvrtletí loňského roku se státní dluh zvýšil o 50 miliard korun. Ve srovnání s jednotlivými kvartály roku 2007 se dluhy státu vršily zejména v závěru roku.

Jen pro srovnání - za celý rok 2006 se stát zadlužil o více než 111 miliard Kč.