Při posuzování této fúze vzal Úřad v potaz především skutečnost, že společnost ICELANDAIR HF není přímo či nepřímo činná na území ČR, nedojde tudíž ke snížení úrovně tržního prostředí. V oblasti letecké přepravy navíc působí několik významných konkurenčních společností, mezi něž patří především České aerolinie a.s. Fúze rovněž žádným způsobem nezmění existující administrativní a ekonomické bariéry pro vstup nových soutěžitelů na daný trh.

Podle ÚOHS by navrhované spojení soutěžitelů nemělo vést ke vzniku dominantního postavení, které by  podstatně narušilo hospodářskou soutěž.

ICELANDAIR HF je holding kontrolující dceřiné společnosti působící v sektoru letecké dopravy a turistiky, konkrétně v oblasti standardních letů z Islandu do jiných zemí a zpět a rovněž vnitrostátních letů v rámci Islandu. Současně poskytuje služby související s pronájmem letounů třetím stranám a v menší míře i charterové lety.