"Odhodlání vlády zajistit vstup Slovenské republiky do eurozóny v roce 2009 a současný vývoj plnění kritérií pro vstup do eurozóny se zatím reálně neodráží v jednoznačně pozitivním hodnocení připravenosti Slovenska, které prezentuje Evropská komise a Evropská centrální banka," uvedlo ministerstvo.

Pochybnosti o plánech Slovenska na přijetí eura zazněly v červenci i z Evropské centrální banky, která se obává, že by Slovensko nemuselo trvale udržet nízkou inflaci. Právě toto kritérium přitom ekonomové považují za nejrizikovější.

Slovensko by podle ministerstva financí i Národní banky Slovenska sice mělo toto kritérium splnit, podle ekonomů a úředníků Evropské centrální banky ale bude rozhodující udržitelnost nízké inflace i v budoucnosti. Vedení Evropské centrální banky se k těmto pochybnostem oficiálně nevyslovilo.

Česká republika chtěla do eurozóny vstoupit v roce 2010, plán ale zrušila a nyní předpokládá, že eurem se bude v Česku platit až kolem roku 2012. Největším problémem, který zemi brání zavést euro, je příliš špatný stav veřejných financí.