Za zvýšením zahraničního dluhu v prvním kvartále stojí zejména poptávka bankovního a vládního sektoru po zahraničních financích. Samotné banky včetně ČNB se na zahraničních závazcích ČR podílejí 22,9 procenta.

V rámci vládního sektoru se do celkové zadluženosti promítlo čerpání úvěru od Evropské investiční banky a financování projektů na regionální úrovni. V březnu se uskutečnila pravidelná splátka z mezivládního kontraktu za dlouhodobý pronájem stíhacích letounů. Podíl vládního sektoru na zahraničním zadlužení činí 20,6 procenta. Podnikový sektor měl na celkovém zadlužení rozhodují podíl 56,5 procenta.

Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí klesl o 38,8 miliardy Kč na 995,2 miliardy Kč. V meziročním srovnání se schodek zvýšil o 142,9 miliardy Kč. Meziroční růst schodku byl spojen s přílivem zahraničních přímých a portfoliových investic do České republiky. Poměr schodku investiční pozice k hrubému domácímu produktu se zvýšil na 30,2 procenta.

Investiční aktiva se zvýšila o 99,4 miliardy Kč, především vlivem nákupů zahraničních akcií a dluhopisů tuzemskými portfoliovými investory. V jejich vlastnictví se ke konci prvního čtvrtletí nacházelo 624,6 miliardy Kč, což představuje 31 procent celkových aktiv investiční pozice.

Pasiva investiční pozice se v prvním čtvrtletí zvýšila o 60,6 miliardy Kč a na konci čtvrtletí dosáhl 2,9 biliónu Kč. Nejvyšší přírůstky vykázaly závazky podniků se zahraniční přímou účastí a z portfoliových investic.